Akumulator do UPS

Zasilacz awaryjny do każdego PCeta

Nawet w budynkach posiadających kilka przyłączy energetycznych, mogą występować krótkotrwałe przerwy w zasilaniu (czas na przełączenie na sieć zapasową). Dla urządzeń elektronicznych, komputerów, macierzy dyskowych kilkusekundowa przerwa oznaczać może duży problem - utratę danych, awarię.

Najczęstszy problem z UPS

Najczęstszą przyczyną awarii zasilania awaryjnego … jest zużyty akumulator. Ryzyko wystąpienia takiego problemu można praktycznie wyeliminować przeprowadzając okresowe testy. Zużyty akumulator wystarczy wymienić i w ten sposób przywrócić fabryczne parametry urządzenia podtrzymującego.

Testowanie zasilania awaryjnego

Zasilacze UPS powinny być testowane regularnie, minimum raz w roku. O ile to możliwe, warto robić test działania zasilania awaryjnego częściej: co sześć lub nawet 4 miesiące. To pozwala na uniknięcie przykrej niespodzianki w momencie wystąpienia awarii podstawowego zasilania.

Popularne akumulatory do UPS

Acumax AML 7-12