Archiwum kategorii: Okablowanie akumulatorów

Kable do łączenia akumulatorów

Tam gdzie napięcie jednego akumulatora jest zbyt niewysokie dla zasilanego urządzenia używa się połączonych szeregowo kilku akumulatorów. Do połączenia akumulatorów należy stosować okablowanie o odpowiednim przekroju. Zbyt mały przekrój oznacza straty mocy a nawet zagrożenie pożarem. Zbyt duży przekrój powoduje nieuzasadnione, nadmierne koszty.

Wyznacznikiem jest zakładany maksymalny pobór mocy - czyli maksymalne możliwe natężenie prądu jaki będzie płynął w obwodzie, pod koniec rozładowania. Wtedy gdy napięcie jest najniższe, urządzenia pracujące stałą mocą będą pobierały największy prąd.

Długość kabli a ich grubość

Grubość okablowania uzależnia się również od długości odcinków łączących baterię z odbiorem. na krótszych drogach można użyć cieńszych kabli bo sumaryczne straty mocy i spadek napięcia będzie niewielki.

W razie wątpliwości, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie grubszego przekroju. ponieważ wydzielające się ciepło oznacza ubytki mocy a w krańcowych przypadkach (znacznie mniejsze przekroje niżby zalecane) zostać może przyczyną uszkodzenia okablowania lub nawet pożaru. Wyczuwalne nagrzewanie łącznika pod obciążeniem świadczy o tym, iż przekrój jest o wiele za niewielki w stosunku do obciążenia.

Przy odbiorach o małej mocy i obwodach zabezpieczonych odpowiednio małymi wkładkami bezpiecznikowymi można stosować małe przekroje do łączenia dużych akumulatorów. Ponownie wyznacznikiem jest maksymalna moc i maksymalny spadek napięcia na jaki jesteśmy w stanie przystać.

Zabezpieczenie przed za dużym prądem

Bezpiecznik w obwodzie jest koniecznością. Jest to element o znikomej wartości, który może zadecydować o uniknięciu zniszczenia baterii a nawet katastrofy związanej z pożarem. Połączenia między gałązkami również powinny być oddzielane indywidualnymi bezpiecznikami., tak aby w przypadku awarii jednej z nich nie doszło do przepływu dużego prądu z innych gałęzi.