Dobór urządzeń do zapotrzebowania na moc

W zastosowaniach profesjonalnych baterie akumulatorów używane są zazwyczaj jako rezerwowe źródło zasilania. Stosuje się je w celu podwyższenia stabilności zasilania oraz poprawy jakości dostarczanej energii.

Serwery działające w globalnej sieci prócz bezprzerwowego zasilania potrzebują również odseparowania od zakłóceń sieci energetycznej. Pełne odseparowanie gwarantują urządzenia Online. W ich przypadku parametry zasilania mogą być ustawione na dowolnym poziomie i są w pełni niezależne od tego co dzieje się w sieci zasilającej.

Dobór zasilacza odpowiedniego do zapotrzebowania

Zasilacze UPS, podobnie jak inne urządzenia elektryczne również potrzebują energii ażeby działać. Niedużej mocy urządzenia offline, zadowalają się mocą 10­ Watt, natomiast profesjonalne duże zasilacze potrzebują znacznie większych mocy. Zasilacz powinien być zaprojektowany z zapasem - tak aby nie pracował na granicy swojej wydolności. Ma to tym większe znaczenie im wyższa jest temperatura otoczenia.

Zbyt duży zapas oznacza niepotrzebne straty - najczęściej większe urządzenia większe straty na potrzeby własne. Niedoszacowanie potrzeb jest jednak znacznie groźniejsze - powoduje przegrzewanie, przyspieszone zużycie lub przerwę w działaniu. Uwzględnić należy również koszty serwisów, zajmowanego miejsca oraz wydatków na zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu akumulatorowni.

Przeciążenie przy rozruchu kilka razy większa moc

Wiele maszyn i urządzeń potrzebuje kilkakrotnie więcej mocy przy rozruchu niż przy normalny działaniu ze stabilną wydajnością. To bardzo ważna kwestia do rozważenia przy liczeniu zapotrzebowania na moc. Przodują w tej kwestii wszelkie urządzenia indukcyjne: pompy, agregaty itd. Do zasilania takich układów wybierane powinny być przetwornice znoszące chwilowe wysokie przeciążenia.